Prijava


Popunjene Prijave za sudjelovanje na Kongresu slati potpredsjedniku Organizacijskog odbora 3. HBoK 2010. dr. sc. Milenku Miloviću elektronskom poštom na e-mail: mmilovic@inet.hr

Registracija sudionika bit će u Turističkom naselju Jezera-Lovišća:

Petak 24. 09. 2010. Subota 25. 09. 2010.
08.00 - 18.00 h 08.00 - 12.00 hText by N. Jasprica; Design by Xmedia Dubrovnik