Nenad Jasprica – predsjednik Hrvatskog botaničkog društva
Dr. sc. Nenad Jasprica, znanstveni savjetnik u Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i naslovni redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran je jednoglasno javnim glasovanjem za predsjednika Hrvatskog botaničkog društva na godišnjoj izbornoj skupštini održanoj prošli tjedan u Zagrebu. Program za mandatno razdoblje (2019.-2020.) u kojem posebno mjesto zauzimaju promicanje botaničkih znanosti na znanstvenoj i popularnoj osnovi te doprinos ostvarivanju modernog i nenasilnog društva te tolerantne zajednice. Predsjednik je predložio najbliže suradnike koji su jednoglasno izabrani. Potpredsjednica je Mara Vukojević, a dužnost tajnice obnašat će Damira Tafra. Hrvatsko botaničko društvo utemeljeno je 2002. godine. U Društvu je oko 200 članova biološke, šumarske, agronomske i srodnih struka te više ustanova, a djeluju unutar nekoliko sekcija (nomenklaturna, arboretumi i botanički vrtovi, herbarijske zbirke, algološka i dendrološka). Društvo vodi znanstvene i stručne projekte, izdaje vlastiti znanstveni časopis (Glasnik Hrvatskog botaničkog društva), organizira znanstvene skupove, stručno-popularna predavanja i tematske ekskurzije.