Oprojektu SpaTeGen:

 

Naziv projekta: „Prostorni i vremenski uzorcigenetičke raznolikosti kalanoidnih kopepoda i planktonskih plaštenjaka uJadranu (SpaTeGen, UIP-2020-02-3907)”

 

Sažetak

Kalanoidni kopepodi i pelagički plaštenjaci sudvije najbrojnije skupine mezozooplanktona s najvećim utjecajem na pelagičkeekosustave. Njihov utjecaj na pelagičke ekosustave je dvojak: utječu na tijek ijačinu cvjetanja fitoplanktona, a osim toga su i glavni sekundarni proizvodačite važni izvor hrane višim trofičkim razinama. Genetička raznolikost ovih dvijuskupina se nije do sada istraživala u južnom Jadranu, a za planktonskeplaštenjake je jako malo podataka i na svjetskoj razini. Da bismo sveobuhvatnoistražili genetičku raznolikost ovih skupina u Jadranu koristit ćemo metodumetabarkodiranja. Metabarkodiranje je revolucionarna metoda za procjenubiološke raznolikosti i određivanje sastava zajednica sekvenciranjem ortolognihsekvenca DNA gotovo svih vrsta unutar uzorka pomoću tehnika visokopropusnog paralelnogsekvenciranja (VPS). U tu svrhu izradit ćemo bazu podataka važnih gena zabarkodiranje kao što su COI, 18S, kao i ITS regija za kalanoidne kopepode ipelagičke plaštenjake, koja će poslužiti kao referenca za buduće studije. Ciljprojekta je korištenje VPS tehnika za genetičku karakterizaciju populacijajadranskog mezozooplanktona, utvrdivanje razlika u njihovom genetičkom sastavuizmedu različitih dijelova Jadrana, koji se razlikuju po dubini i magnitudisezonskih promjena u slanosti i temperaturi (kao što su sjeverni i južniJadran). Posebna će se pažnja posvetiti genetičkoj karakterizacije populacijadubokog mora kao i populacija u zatvorenim obalnim sustavima za koje je poznatoda sadrže zooplanktonske populacije jedinstvenog genetičkog sastava, poputMljetskih jezera. Projekt će prikupiti opsežne podatke o stanju i interakcijamajadranskih zooplanktonskih zajednica koji će poslužili kao osnova za boljeupravljanje okolišem. Nadalje, procijenit ćemo potencijal VPS-a kao tehnikepraćenja alohtonih vrsta, njihovog širenja i utjecaja na zooplanktonskezajednice.

 

voditelj: dr.sc. Rade Garić

 

vrijeme trajanja: 2021.-2026.

 

izvor financiranja: HRZZ


Suradnici:

 

dr.sc. Rade Garić, voditelj projekta

dr.sc. Marijana Hure

dr.sc. Ana Baričević (Institut „RuđerBošković")

dr.sc. Mirta Smodlaka Tanković (Institut„Ruđer Bošković")

Marcell Dénes, mag. biol.


Terenskaistraživanja prve godine:

 

postaja Lokrum

 

2021-03-18

2021-04-16

2021-05-18

2021-06-16

2021-07-17

2021-08-18

2021-09-16

2021-10-18

2021-11-12

2021-12-16

2022-01-14

2022-02-18

 

postaja RV001 (Rovinj)

 

2021-03-18

2021-04-19

2021-05-21

2021-06-11

2021-07-23

2021-08-20

2021-09-22

2021-10-20

2021-11-24

2021-12-15

2022-01-14

2022-02-16

 

Mljetska jezera

- 06.04.2022.

- 29. i 30.08.2022.

- 13.12.2022.

- 22. i 23.02.2023.

 

Novigradsko more i Velebitski kanal

- 12.04.2022.

- 07.09.2022.

- 20.12.2022.

- 17.02.2023.

 

Malostonski zaljev

- 12.04.2022.

- 02.09.2022.

- 19.12.2022.

- 16.02.2023.

 

Jezero mir

- 06.09.2022.