dr. sc. Igor Brautović

Zvanje: Znanstveni suradnik
e-mail: igor.brautovic@unidu.hrObrazovanje: 
2003. Doktor biologije 
1998. Magistar oceanologije
1994. Dipl. ing. biologije

Područje rada: 
Biologija i ekologija mora, zooplankton, mezozooplankton

Sudjelovanje na projektima:
Projekt Jadran

Publicirani radovi (važniji):
Brautović I (1998) Planktonic ostracods of the South Adriatic Basin. Rapport du 35e Congrčs de la Commision Internationale Pour L’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée: 384-385.
Brautović I, Lučić D, Njire J (2000) Annual distribution of marine cladocerans in the coastal area of the Southern Adriatic (Croatia). Periodicum Biologorum 102 (1): 545-551.
Brautović I, Bojanić N, Batistić M, Carić M (2006) Annual variability of planktonic ostracods (Crustacea) in the South Adriatic Sea. Marine Ecology 27: 124-132.

Članstvo u strukovnim udrugama:
Hrvatsko biološko društvo