Kotizacija


Sudionici kongresa će kotizacije uplaćivati na registracijskom desku po dolasku na kongres. Drugi načini uplate kotizacija nisu mogući. Za uplaćenu kotizaciju, sudionicima će biti izdat račun.

Visina kotizacije je sljedeća:

  • Sudionici: 300,00 kn (€ 42.00),
  • Studenti: 200,00 kn (€ 27.00),
  • Osobe u pratnji: 150,00 kn (€ 20.00).
Kotizacija osigurava sudionicima dobivanje svih kongresnih materijala i Zbornika sažetaka, te sudjelovanje u društvenim događanjima i stručnu ekskurziju. Plaćanje kotizacije osobama u pratnji omogućuje nazočnost na svim sekcijama i društvenim događanjima, uključujući stručnu ekskurziju.Text by N. Jasprica; Design by Xmedia Dubrovnik