Sažetci


Sažetci domaćih autora moraju biti u hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetci moraju biti jasni i kratki (primjer sažetka nalazi se u prilogu) s jasno naznačenim ciljevima, metodama, rezultatima i zaključcima. Prvi autor može poslati samo jedan sažetak za usmeno izlaganje, te jedan za postersko. Istovremeno, mogu biti koautori u drugim priopćenjima. Rok za predaju sažetaka je 15. lipnja 2010. Sažetci zaprimljeni nakon toga roka neće biti publicirani u Zborniku sažetaka. Sažetke isključivo slati kao prilog («attachment») u MS-Word dokumentu elektronskom poštom Dr. Nenadu Jasprici na E-mail: nenad.jasprica@unidu.hr. Prvi autor će do 5. srpnja 2010. dobiti obavijest o tome je li sažetak prihvaćen za tisak i izlaganje. Znanstveni odbor 3. Hrvatskog botaničkog kongresa je odgovoran za recenziju sažetaka.Primjer sažetka

Poster presentation: ______ Oral presentation: ______FLORISTIČKE PROMJENE U OKOLICI SAMOBORA U RAZDOBLJU 1964-2001

Diana Vlahović1, Božena Mitić2, Nataša Kletečkić1
1Osnovna škola Bogumil Toni, Perkovčeva 90, 10430 Samobor, E-mail: mario.vlahovic@zg.t-com.hr
2Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb, E-mail: bozena@botanic.hr
Ostaviti red prazan
Tekst sažetka [MS-Word, jednostruki prored, pismo Times New Roman, veličina znakova 12]
Tekst sažetka, uključujući naslov, imena i adrese autora, ne smije biti duži od 400 riječi, odnosno 2800 znakova /»characters with space»/.

FLORISTIC CHANGES IN THE SURROUNDINGS OF SAMOBOR IN THE PERIOD 1964-2001

Diana Vlahović1, Božena Mitić2, Nataša Kletečki1
1Primary School Bogumil Toni, Perkovčeva 90, HR-10430 Samobor, Croatia, E-mail: mario.vlahovic@zg.t-com.hr
2Department of Botany, Faculty of Science, University of Zagreb, Marulićev trg 20/II, HR-10000 Zagreb, Croatia, E-mail: bozena@botanic.hr
Leave a blank line
Abstract’s content [MS-Word, single-space typing, Times New Roman, font size 12]
Abstract's content should be limited to lower than 400 words (and/or max. 2800 characters with space), including title, author(s) and affiliation(s).Text by N. Jasprica; Design by Xmedia Dubrovnik