6. Hrvatski botanički simpozij

Prijava sažetaka


Sažetci domaćih autora moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Autori drugih govornih područja sažetke pripremaju isključivo na engleskom jeziku. Sažetci moraju biti jasni i kratki s jasno naznačenim ciljevima, metodama, rezultatima i zaključcima. Prvi autor može poslati samo jedan sažetak za usmeno izlaganje te jedan za postersko. Istovremeno, mogu biti koautori u drugim priopćenjima. Rok za predaju sažetaka je 10. lipnja 2019. Prvi autor će do 1. srpnja 2019. dobiti obavijest o tome je li sažetak prihvaćen za tisak i izlaganje. Znanstveni odbor 6. Hrvatskog botaničkog simpozija je odgovoran za recenziju sažetaka te, u dogovoru s autorom, može predložiti izmjenu predloženog načina izlaganja. Prihvaćeni sažetci bit će tiskani u Knjizi sažetaka samo ako prvi autor uplati kotizaciju do 10. srpnja 2019.

Sažetak (bez naslova, autora i njihove pripadnosti) ne smije prelaziti 250 riječi. Naslov treba tiskati velikim slovima. Ime autora treba napisati samo inicijalima prvog (i srednjeg) imena. Ne koristite akademske titule. Autori s različitim adresama i institucijama trebaju biti označeni različitim eksponentom. Podcrtajte autora koji će predstaviti rad. Molimo navedite na vrhu sažetka željeni načina prezentacije (usmeno ili poster). Dimenzije postera mogu biti najviše 120 cm visine i 90 cm širine.

Upotrijebite ovaj predložak za oblikovanje sažetka.

Prije slanja formatirajte svoj sažetak u obliku "Sažetak-Prezime-Ime-6HBoS", npr. Sažetak-Lorenzini-Darija-6HBoS".

Sažetci se šalju na ovu e-mail adresu  nenad.jasprica@unidu.hr do zaključno 10. lipnja 2019. U slučaju da u roku od 48 sati niste dobili potvrdu primitka sažetka, molimo kontaktirajte ove e-mail adrese  nenad.jasprica@unidu.hrana.car@unidu.hr.